Stroomlijning van de kantoororganisatie:
zakelijke advisering, optimalisering efficiency

“Het werd tijd dat een derde eens kritisch naar onze organisatie keek”

De begeleiding die Advius biedt richt zich op:

  • Bestuur en samenwerking;
  • de administratie
  • de automatisering;
  • de financiële en fiscale huishouding;
  • het personeel;

Er is vaak maar weinig voor nodig is om een kantoor optimaal te laten functioneren. Een gebrek aan werk is zelden het probleem. Advocaten zijn gepassioneerd met hun beroep bezig, maar geven soms niet voldoende prioriteit aan hun kantoororganisatie. Advocatenkantoren die slecht draaien zijn soms inefficiënt georganiseerd. Zij zien niet welke beslissingen dringend genomen moeten worden of willen die beslissingen niet nemen. Belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld personeel worden uitgesteld. Een kleine aanpassing brengt vaak al veel resultaat. Het zit hem in de samenhang van de automatisering met de zaaksadministratie, het efficiënt omgaan met de beschikbare tijd en een gezonde kostenstructuur.  Daarop, alsook op de manier van samenwerken in een maatschap of op de kostenstructuur, richt zich onze advisering.

“Minder last van regels, meer tijd voor uw cliënten”

Compliance-advies
advocatuur

Voor meer informatie

KLIK HIER

Cursussen regelgeving en kantoororganisatie

Voor meer informatie

KLIK HIER

Risk
management

Voor meer informatie

KLIK HIER

Neem contact met ons op

Klik hier