Over Advius

Advius is een samenwerkingsverband van de advocaten Bas Martens (Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation) en Suzanne Hendrickx (SHE Legal).

Advius adviseert onder meer advocatenkantoren, maar ook andere juridische en fiscale dienstverleners op het gebied van compliance, kantoororganisatie en nieuwe regelgeving. De dienstverlening van Advius is gericht op het voorkomen van problemen met de Toezichthouders: de Deken, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Openbaar Ministerie.  Advius helpt kantoren bij de stroomlijning van hun organisatie, bij het voldoen aan de geldende regelgeving en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Advius beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden. Vervanging is intern geregeld.

Advius advies en compliance voor advocatenkantoren is niet gelieerd aan ‘Advius advocatenkantoor’, www.advius.be, gevestigd te Antwerpen.

Mr. B.D.W. Martens

Van oktober 2012 tot november 2015 was Bas Martens Deken van de Haagse Orde van Advocaten en van 2013 tot november 2015 voorzitter van het Landelijk Dekenberaad.
Als bestuurder en toezichthouder heeft hij veel ervaring met compliance-vraagstukken. Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Bas is strafpleiter in commune strafzaken en militaire zaken (straf-, rechtspositie, letsel). Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag www.delissenmartens.nl.

Nevenfuncties

  • Permanent vertegenwoordiger van de Haagse Orde van Advocaten bij de Fédération des Barreaux d’Europe, voorzitter commissie Future of the Profession

Ervaring

  • Voorzitter van het Landelijke Dekenberaad Toezicht (2013–2015)
  • Deken van de Haagse Orde van Advocaten (2012-2015)
  • Lid van de Raad van Toezicht bij de Haagse Orde Den Haag (2008-2012)

Mr. S.A.A. Hendrickx

Suzanne Hendrickx is in april 2000 beëdigd tot advocaat en heeft zeven jaar gewerkt bij een van de grotere advocatenkantoren in Leiden. Van 2007 tot en met 2019 heeft zij als advocaat en stafjurist gewerkt bij het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten.

Suzanne is voorts van 2012 tot en met 2019 Penningmeester geweest in het bestuur van de Stichting Permanente Opleiding van de Haagse Orde van Advocaten en organiseerde gemiddeld zo’n 20 cursussen per jaar voor de Haagse balie. Sinds 2015 fungeert zij zelf ook als docent op het gebied van compliance en tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt zowel in house opleidingen als lesmiddagen voor o.a. de Stichting Permanente Opleiding, SDU en OSR.

Suzanne vormde van 2013 tot en met 2019 samen met een collega het Kenniscentrum WWFT, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van WWFT vraagstukken. Suzanne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:


-Tuchtrecht, advocatentuchtrecht
-Strafrecht, economisch financieel strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

  • Secretaris Stichting Joost Fransen van der Lindenspoort Leiden
  • Lid klachtencommissie Radius
  • Extern deskundige InHolland Rotterdam HBO Recht

Neem contact met ons op

Klik hier
Advius is een initiatief van Suzanne Hendrickx (SHE Legal)
en Bas Martens (Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation)
Advius