Risk management voor advocatenkantoren

Dit zijn vragen die een advocaat ’s nachts wakker kunnen houden;  vragen van risk management.

Op advocaten wordt niet alleen door de deken toezicht gehouden. Direct of indirect houden ook het OM, de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op advocaten. Advius loopt door de processen op uw kantoor, adviseert, stroomlijnt en maakt eenvoudig te hanteren en tijdloze protocollen.

Beschermt de exoneratie-clausule onder mijn briefpapier mij voldoende tegen claims? Door wie wordt de opdracht eigenlijk aangenomen? Zit er in ieder dossier een opdrachtbevestiging? Doen wij nu wel of geen Wwft-zaken? Een kopie van een legitimatiebewijs maken, dat mag toch niet meer? Wat moet ik doen als het Openbaar Ministerie voor de deur staat en inzage eist in mijn dossiers? Of de Belastingdienst?

“Ons kantoor kan zich geen Wwft-ongelukken permitteren”

Compliance-advies
advocatuur

Voor meer informatie

KLIK HIER

Cursussen regelgeving en kantoororganisatie

Voor meer informatie

KLIK HIER

Stroomlijning
organisatie

Voor meer informatie

KLIK HIER

Neem contact met ons op

Klik hier