Voorbereiding bezoek deken
en workshops voor het personeel

Jaarlijks wordt door iedere plaatselijke deken in Nederland 10% van alle kantoren in zijn of haar arrondissement bezocht, om vast te kunnen stellen dat kantoren aan de voor hen geldende regels en verordeningen voldoen. Sinds 2015 is de deken toezichthouder geworden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Wwft. Voorts zijn er sinds 2015 diverse nieuwe regels die gelden voor advocatenkantoren op onder meer het gebied van de financiële integriteit, de transparantie van de organisatie en de waarborging van de vertrouwelijkheid.

“Bent u volledig op de hoogte en ziet u een bezoek van de deken met vertrouwen tegemoet? Of kunt u wel wat hulp gebruiken?”

  1. Wij kunnen uw kantoor aan een quick scan onderwerpen en signaleren op welk gebied uw organisatie aanpassing behoeft.
  2. Wij helpen u deze aanpassingen door te voeren en brengen uw medewerkers op de hoogte van de geldende regels.
  3. Tenslotte kunnen wij u en uw medewerkers een cursus op maat aanbieden op die gebieden van het tuchtrecht, de Wwft, de Advocatenwet of de Verordening op de Advocatuur die voor uw kantoor relevant zijn.
  4. Wij praten u bij over de nieuwe gedragsregels, de AVG, de wijzigingen in de Wwft.

“Een goed advocatenkantoor voldoet op ieder moment aan de geldende regelgeving”

Cursussen regelgeving en kantoororganisatie

Voor meer informatie

KLIK HIER

Risk
management

Voor meer informatie

KLIK HIER

Stroomlijning
organisatie

Voor meer informatie

KLIK HIER

Neem contact met ons op

Klik hier